Tarieven

Wij hanteren een uurtarief van €180,= (ex btw). Eventuele reiskosten en kosten van de huur van een gespreksruimte zijn niet inbegrepen in dit bedrag.

Een mediationbijeenkomst duurt doorgaans anderhalf tot twee uur. In het begin van de mediation wordt met u besproken hoeveel bijeenkomsten er naar verwachting nodig zullen zijn. De ervaring leert dat met twee tot vier bijeenkomsten meestal een oplossing kan worden gevonden. Wij streven er uiteraard naar het mediationtraject zo kort mogelijk te laten duren. 

Soms kan het verstandig zijn u te laten begeleiden door twee mediators, in een zogenaamde co-mediation. Dit geldt met name voor mediations waar meer partijen bij zijn betrokken. Voor co-mediation hanteren wij een uurtarief van €340,= (ex btw)

Meestal worden de kosten van de mediation door de betrokken partijen gedeeld, maar het staat u vrij daar andere afspraken over te maken. Als het gaat over een arbeidsconflict worden de kosten regelmatig betaald door de werkgever. In conflicten met de overheid is het gebruikelijk dat de overheidsinstantie die voor zijn rekening neemt. 

Veel rechtsbijstandsverzekeringen vergoeden de kosten van mediation. Wij adviseren u hiernaar te informeren bij uw rechtsbijstandsverzekeraar.