Uw ot

Diensten

Mediation

Mediation is een methode van conflicthantering of -preventie die met name geschikt is in situaties waarin u er aan hecht tot een goede oplossing te komen. Dat kan zijn omdat u nog met de ander verder wilt of moet, of omdat u juist goede afspraken wilt maken om uit elkaar te gaan. U kunt hier meer lezen over mediation.

Wij bieden begeleiding in zakelijke conflicten, conflicten op de werkvloer (arbeidsconflicten, of onenigheid tussen afdelingen of bestuurslagen), tussen en met ondernemingen en (overheids-)instanties, en tussen burgers onderling. Daarnaast zijn wij ervaren in groepsmediations, waarbij meer partijen zijn betrokken. De ervaring leert dat groepsmediations het best verlopen als die worden begeleid door twee mediatiors, in zogenaamde co-mediation. 

Gespreksbegeleiding

Als het doel juist is een conflict te voorkomen, kan een goede gespreksbegeleiding cruciaal zijn. Dit geldt met name ingeval meer partijen betrokken bij een kwestie en de oplossing daarvan. Die partijen hebben doorgaans verschillende wensen en andersoortige belangen. U kunt bijvoorbeeld denken aan kwesties die verband houden met de leefomgeving, heikele onderwerpen op de agenda van een ondernemingsraad en/of een bestuur, of terugkerende problemen waar een vereniging van eigenaren of bewonerscommissie afspraken over wil maken. 

Wij zijn getrainde gespreksbegeleiders. Zij helpen de juiste onderwerpen op tafel te krijgen, en bij het ontwerp van een duurzame oplossing die zo breed mogelijk wordt gedragen.  

Training

Wij geven trainingen op het gebied van conflictdiagnose en -hantering in de werksituatie. In deze training krijgt u een beter beeld van aanwezige spanningen, potentiële en sluimerende conflicten. U krijgt concrete, wetenschappelijk onderbouwde handvatten aangereikt om zaken bespreekbaar te maken en op te lossen. Hiermee wordt de samenwerking hersteld en versterkt, en vermindert de uitval.

Contact

Aarzelt u niet vrijblijvend contact op te nemen voor meer informatie over onze diensten, of overleg over wat wij voor u kunnen betekenen.